Fader vor,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje, som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren
i evighed!

Amen