05. juli 2020 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Charlotte GravesenUdskriv event

Bedeslag
Præludium
Dagens tema
1. salme: 736 Den mørke nat forgangen er
Hilsen (m/korsvar)
Bøn
Bibellæsning fra 5. Mosebog
2. salme: 370 Menneske, din egen magt
Evangelielæsning, 4. søndag efter Trinitatis
Trosbekendelse
3. salme: 696 Kærlighed er lysets kilde
Prædiken
Kirkebøn
Fadervor
Velsignelsen (m/korsvar)
4. salme: 613 Herre, du vandrer forsoningens vej
Meddelelser
Postludium

Alle salmer på Powerpoint