Resultat af indskrivning til konfirmation 2016 i Solrød Sogn

Alle tilmeldinger, der er modtaget rettidigt, er blevet behandlet og med mindre man har hørt fra os (tlf/ mail), så er ønskerne blevet opfyldt.
Har I sat 2 krydser uden at prioritere og er I i tvivl om, hvor og hvornår konfirmationen er sat til, så kontakt kateketen for opklaring.
Der er ikke flere pladser til konfirmation den 7. maj 2016.

Tiden er kommet til at de første af årets konfirmander skal konfirmeres.
Solrød sogn har konfirmationer Store Bededag i Solrød kirke kl. 12 og i Solrød Strandkirke kl. 10 og kl. 12. Dagen efter er det i Solrød Kirke kl. 10 og i Solrød Strandkirke kl. 12. Husk gudstjenesten om søndagen den 3. maj hvor vores nye præst skal indsættes.

Ny præst i Solrød Sogn

Foto. Iwan Jensen Solrød Strand

Den 1. maj kan vi byde en ny 50% præst velkommen i Solrød Sogn. Ved gudstjenesten søndag den 3. maj kl. 11 i Solrød Strandkirke indsættes Louise Lysholm af provst Anne Bredsdorff. Alle er velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på et let traktement.
Solrød Menighedsråd 

 

Hilsen fra den nye præst

Jeg hedder Louise Lysholm og er 41 år gammel. Jeg blev kandidat fra Det Teologiske Fakultet i København i august og har siden midten af december været præst i løntilskud i Vestre Fængsel. Her har mit arbejde hovedsageligt bestået i samtaler med indsatte, højmesser og andagter af forskellig slags.
I studietiden har jeg været mest optaget af etik og religionsfilosofi. Måske hænger det sammen med, at jeg altid har været optaget af samfundets små og udstødte. I studietiden samlede denne interesse sig om kriminelle og ”forbrydere” af forskellige slags. Det kunne være uartige børn eller mennesker bag folkedrab og alt ”derimellem”.
I min studietid har jeg været studievejleder og studentermedhjælp i forskellige stillinger på Teologisk Fakultet. Hvert forår underviste jeg et hold minikonfirmander i min lokale kirke – Grøndalslund i Rødovre.
Før jeg begyndte at studere teologi var jeg folkeskolelærer i Albertslund. Her underviste jeg især indskolingen (1.-3. klasse) i matematik, musik og kristendomskundskab.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen og til at være med i alle de spændende ting, der sker i jeres kirke(r).

Bedste forårshilsner
Louise 

Morgenringning markerer 70-året for Danmarks befrielse den 5. maj.

Som mange andre sogne, har Solrød Menighedsråd besluttet at følge kirkeministerens opfordring til at lade kirkeklokkerne i Solrøds kirker ringe længere end normalt den 5. maj for at markere 70-årsdagen for Danmarks befrielse 5. maj 1945, hvor alle landets kirkeklokker ringede en time om morgenen. 

Solrød Menighedsråd

Så mødes vi igen til sangeftermiddag i Tirsdagscaféen. Det er tirsdag den 5. maj kl. 14 i Solrød Strandkirke.