I løbet af 2018 brugte Solrød Sogns Menighedsråd en række dage og møder på at gennemarbejde nogle nye visioner for Solrød Sogn. Formålet med at formulere nogle nye visioner for kirken var at sikre, at vi som kirke, menighedsråd og ansatte alle skulle have en drøftelse af, samt fælles forståelse for, hvilken vej vi skulle bevæge os. Med andre ord kan man sige, at visionerne er tænkt til i det daglige at skulle hjælpe den enkelte ansatte og frivillige til bedre at kunne udføre deres opgaver, samt bedre at kunne samarbejde om diverse opgaver.
Visionerne er dog ikke kun et arbejdsredskab, men er også offentlige tilgængelige, så vores sognebørn kan se, hvad Menighedsrådet har af visioner for Solrød Sogn.
Visioner bliver let noget, som man får formuleret i flotte sætninger, men som hurtigt bliver glemt, da de ikke har nogen direkte indvirken i de ansatte og frivilliges dagligdag. Det håber vi ikke er tilfældet med disse.
Derfor har Menighedsrådet da også udformet en række konkrete fokuspunkter, som forhåbentlig kan danne grundlag for, hvordan der mere konkret arbejdes med vores visioner de næste fire år. Disse fokuspunkter er ikke fyldestgørende, men skal hjælpe os med i dagligdagen at huske på vores visioner, så vi altid er sikre på, at vi som ansatte og frivillige kan samarbejde om at trække i samme retning.
Har du som sognebarn spørgsmål til nogle af vores visioner og/eller fokuspunkter, er du mere end velkommen til at kontakte Sognepræst Carsten Mølgaard Hansen”