Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2020

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

7.139 - besøgende "I alt" i 2020 til dags dato.

Gudstjenester

282 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
146 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
0 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
0 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
0 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

300 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
241 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

0 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

20 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
146 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
0 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

357 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

160 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2020 til dags dato

1.704 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

0 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
0 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
0 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
0 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
0 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

0 - gæster ved "Vielser"
0 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

628 - gæster ved "Bisættelser"
0 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

1.708 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
0 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
336 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

0 - korister deltaget i "Børnekor"
270 - korister deltaget i "Juniorkor"
270 - korister deltaget i  "Pigekor"
0 - korister deltaget i "Damekoret"
1.050 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

78 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
117 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
0 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

0 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
0 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
0 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
0 - besøgende med "Ekstern arrangør"

Foredrag

0 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

70 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

72 - deltagere i en af sognets to "Voksen Sorggrupper"

AA

414 - besøgende ved "AA"