Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2019

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

Gudstjenester

2.255 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
205 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
62 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
55 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
204 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
89 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
190 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
984 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

310 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
23 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
210 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
160 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
700 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.832 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

372 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
205 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
190 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
984 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
72 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

2.140 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Andagter

280 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
398 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
414 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
28 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

598 - gæster ved "Vielser"
81 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

3.711 - gæster ved "Bisættelser"
419 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

3.086 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"

Tirsdagscafé

503 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
502 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
53 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

550 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
144 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
130 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
170 - besøgende med "Ekstern arrangør"

Foredrag

335 - besøgende ved "Foredrag"

Sorggrupper

192 - deltagere i en af sognets to "Voksen Sorggrupper"