Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2018

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

11.797 - besøgende "I alt" i 2018 til dags dato.

Gudstjenester

1.067 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
157 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
69 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
0 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
0 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

355 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
48 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
203 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.020 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

30 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
157 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
0 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

816 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

0 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2018 til dags dato

4.696 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

121 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
112 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
0 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
240 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
35 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

153 - gæster ved "Vielser"
65 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

1.951 - gæster ved "Bisættelser"
250 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

587 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
200 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
0 - elever deltaget i forskellige"Skolebesøg"
480 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

240 - korister deltaget i "Børnekor"
240 - korister deltaget i "Juniorkor"
270 - korister deltaget i  "Pigekor"
0 - korister deltaget i "Damekoret"
900 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

64 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
50 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
0 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

0 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
85 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
0 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
0 - besøgende med "Ekstern arrangør"
0 - besøgende ved "diverse koncerter"

Foredrag

0 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

0 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

80 - deltagere i en af sognets to "Voksen Sorggrupper"
0 - deltager i  "Teen Sorggruppe"
80 - deltager i "Unge Sorggruppe"
8 - deltager i "Supervision"
0 - deltager i "Søndagskaffe"
60 - deltager i "Kajakroning"
0 - deltager i "Vinterbadning"

Samtaler

6 - deltager i "Dåbs samtaler"
0 - deltager i "Bryllup samtaler"
0 - deltager i "Begravelsessamtaler"
0 - deltager i "Samtale med præsten"
0 - deltager i "Opfølgende sorggruppesamtaler"

AA

360 - besøgende ved "AA"