Optælling af besøgende i Solrød Sogn 2017

Denne side viser antallet af besøgende ved kirkelige handlinger og andre arrangementer i Solrød Sogn.

22.567 - besøgende "I alt" i 2017 til dags dato.

Gudstjenester

1.809 - kirkegængere ved "Søndags" gudstjenester
186 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
44 -kirkegængere ved "Skærtorsdags" aftengudstjeneste
56 - kirkegængere ved "Høst" gudstjeneste i Solrød Kirke
154 - kirkegængere ved "Allehelgens" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "De 9 læsninger"
0 - kirkegængere ved "Lillejuleaften" gudstjenester
0 - kirkegængere ved "julegudstjenester den 24/12 for voksne"

Børne og familiegudstjenester

0 - kirkegængere ved "Gospel og konfirmand" gudstjeneste
31 - kirkegængere ved "2. Påskedags" gudstjeneste
191 - kirkegængere ved "Fastelavns" gudstjeneste
218 - kirkegængere ved "Konfirmand velkomst" gudstjenester
160 - kirkegængere ved "Halloween" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester "den 24. december for børn"

Konfirmationer

2.530 - kirkegængere ved "Konfirmations" gudstjenester

Hverdagsgudstjenester

179 - kirkegængere ved "Aften" gudstjenester i Solrød Kirke
186 - kirkegængere ved "Kyndelmisse" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved "Lille jule aften omkring flyglet" gudstjeneste
0 - kirkegængere ved gudstjenester den "24. dec."
0 - kirkegængere ved gudstjeneste den "31. dec. Nytårsaften"

Dåbsgudstjenester

2.519 - kirkegængere ved "Dåbs" gudstjenester på lørdage

Musikgudstjenester

0 - kirkegængere ved "Musikgudstjenester"

I alt kirkegængere ved "Gudstjenester" i 2017 til dags dato

8.021 - kirkegængere ved "Gudstjenester"

Andagter

215 - gæster ved "Minikonfirmand afslutninger"
80 - gæster ved "Babysalmesangs afslutninger"
0 - gæster ved "Børnehave og småbørns" andagter påske og jul
0 - gæster ved "Skole" andagter påske og jul
0 - gæster ved "Voksen" andagter jul

Bryllupper

724 - gæster ved "Vielser"
561 - gæster ved "Velsignelser"

Begravelser

2.035 - gæster ved "Bisættelser"
28 - gæster ved "Jordbegravelser"

Undervisning

835 - konfirmander deltaget i "Konfirmandundervisning"
310 - børn deltaget i "Minikonfirmandundervisning"
0 - elever deltaget i forskellige"Skolebesøg"
1.365 - børn og mødre deltaget i "Babysalmesang"

Kor

560 - korister deltaget i "Børnekor"
560 - korister deltaget i "Juniorkor"
540 - korister deltaget i  "Pigekor"
294 - korister deltaget i "Damekoret"
1.850 - korister deltaget i "Gospelkoret"

Tirsdagscafé

293 - deltager ved Hyggeklub "Foredrag"
363 - deltager ved Tirsdagscafé "Sang"
55 - deltagere på Tirsdagscafé "Udflugt"

Koncerter

0 - besøgende ved "Joyfulnoise Koncerter"
100 - besøgende ved "Kirkens korkoncerter"
83 - besøgende ved "Musikcafé koncerter"
0 - besøgende med "Ekstern arrangør"
60 - besøgende ved "diverse koncerter"

Foredrag

141 - besøgende ved "Foredrag"

Menighedsrådsmøder

180 - deltagere ved "Offentlige menighedsrådsmøder"

Sorggrupper

320 - deltagere i en af sognets to "Voksen Sorggrupper"
0 - deltager i  "Teen Sorggruppe"
160 - deltager i "Unge Sorggruppe"
40 - deltager i "Supervision"
0 - deltager i "Søndagskaffe"
36 - deltager i "Kajakroning"
0 - deltager i "Vinterbadning"

Samtaler

0 - deltager i "Dåbs samtaler"
3 - deltager i "Bryllup samtaler"
5 - deltager i "Begravelsessamtaler"
47 - deltager i "Samtale med præsten"
0 - deltager i "Opfølgende sorggruppesamtaler"

AA

828 - besøgende ved "AA"