Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Følgende sider under "Intern Info" er ikke offentlig tilgængelige, og kan kun læses af ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
For at logge ind på "Intern Info" gør man det enten som: "Personale" eller som
"MR".
Personalet har deres eget Password og menighedsrådsmedlemmer deres password.
De fleste underbiblioteker kan læses af begge grupper.
Dog er "Referater af personaleudvalgsmøder" skjult for personalet, og "Personalepleje" er skjult for menighedsrådsmedlemmer.