Fødsel

Man skal IKKE mere anmelde fødselen i sit bopæls sogn. Jordmoderen anmelder fremover.

Hvis man ikke er gift, skal der inden for 14 dage fra fødslen, fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring eller en kopi af omsorgs- og ansvarserklæring eller faderskabserklæring påtegnet af en Statsforvaltning, til bopæls sognet.

Omsorgs- og ansvarserklæring skal indgives digitalt via borger.dk.

Et barn får ikke automatisk medlemskab af Folkekirken ved fødslen. Medlemskabet får barnet ved dåben. Alle børn skal have et fornavn og et efternavn.
Navnet kan tillægges barnet enten ved dåb eller ved borgerlig navngivning. 

Ønsker man dåb i Solrød Sogns kirker skal man enten bo i sognet eller have en tilknytning hertil. 

Find selv ledige datoer og yderligere information under Dåb 

Kontakt kordegnekontoret for en reservation i god tid. 

Ved borgerlig navngivning skal man via borger.dk og med Nemid anmelde navngivningen. Hvis man ikke har Nemid skal man ind på  www.personregistrering.dk, hvor man finder en navngivningsblanket, der skal udfyldes og fremsendes til kordegnekontoret i dit bopælssogn.