Dødsfald

Ved dødsfald skal der altid tilkaldes en læge, som er den eneste, der kan udstede en dødsattest. Den afdøde må ikke lægges i kisten, førend dødsattesten er skrevet med angivelse af dødsårsag. Dødsattesterne kommer, som hovedregel, elektronisk til afdødes bopælssogn.

Dødsfaldet skal anmeldes senest to hverdage efter det er sket og anmeldelsen kan foretages af de pårørende eller af en bedemand. Den skal foretages digitalt via borger.dk.

På dødsanmeldelsen skal det bl.a. oplyses, om afdøde skal jordfæstes eller brændes.

Afdødes ønsker skal følges, medmindre afdøde var under 15 år.
Var afdøde medlem af Folkekirken skal en præst medvirke ved den kirkelige højtidelighed, medmindre at afdøde klart har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønskede en kirkelig højtidelighed, men en borgerlig begravelse. 

Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 14 dage efter dødsfaldet, men embedslægen kan give tilladelse til at udsætte begravelsen.

Enhver har ret til at blive begravet på den folkekirkelige kirkegård i sognet, uanset om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til graveren.