Selvom skole og kirke blev endeligt adskilt i 1975, så underviser skolen fortsat i kristendom med den begrundelse, at kristendommen er en del af "dansk kultur". Det er netop, hvor det handler om "dansk kultur" og "værdigrundlaget i vor kulturkreds", at et samarbejde mellem skole og kirke er helt oplagt.

Netop skole-kirke-samarbejde er en ideel pædagogisk mulighed for at skabe bevidsthed hos eleverne om de værdier, der danner grundlaget for "dansk kultur". Værdier som man indtil for kun én enkelt generation siden opfattede som noget helt selvfølgeligt:

  • at alle mennesker er lige meget værd;
  • at man skal hjælpe, når nogen er i nød;
  • at man ikke må lyve eller snyde eller stjæle eller slå ihjel;
  • at man skal værne om naturen osv.

Værdier, der alle er dybt forankret i kristendommen: 
i skabelsesberetningen, i De ti Bud, i det kristne bud om næstekærlighed m.m. Men samtidig også værdier, som mange i dag har svært ved at indkredse og sætte navn på.

Det er dette arbejde med at informere om samt formulere og forholde sig til den kristne etik og tænkning, som skole og kirke i fællesskab vil kunne hjælpe eleverne med.