Sig mig engang hvad sker der egentlig i de kirker? - og hvad bruger de kirkeskatten til?

 

Kom og se og hør hvad der sker i Solrød Sogn, og hvad din kirkeskat bliver brugt til onsdag den 27. oktober kl. 19.30- 21.00 i Solrød Strandkirke.

 

 

Solrød Sogns Menighedsråd inviterer til en præsentationsaften, hvor vi gerne vil vise, hvad håndværkerne har lavet i sommerens løb. Vi kan nu bedre bruge billeder i gudstjenesterne og orglet har fået en ny stemme. Begge dele vil vi præsentere i kirkerummet.

 

Bagefter serveres der kaffe og kage i konfirmandlokalerne, hvor der vil blive fortalt om

  • kirkens visioner, værdier, mål og handlinger

  • kirkens økonomi og drift

  • Kirkegården og de nye takster

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer og forslag.

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

 

 

Vel mødt. Med venlig hilsen Solrød Sogns menighedsråd