29. marts 2020 - 11:00 > Solrød Strandkirke > AFLYST - Gudstjeneste ved Carsten Mølgaard HansenUdskriv event

Bedeslag
Indgangsmusik
Dagens tema
1. salme: 100 salmer 860 – Vi finder fred i kirken
Hilsen (m/korsvar)
Bøn
Bibellæsning: 1 Kor 1,21-31
2. salme: DDS 15 – Op, al den ting, som Gud har gjort
Evangelielæsning: Luk 1,46-55
Trosbekendelsen
3. salme: Kirkesangbogen 892 – Maria sang
Prædiken
Kirkebøn
Apostolsk velsignelse
4. salme: DDS 414 – Den Mægtige finder vi ikke
Nadver: med 13 (v. 2) og 474
Velsignelse (m/korsvar)
5. salme: DDS 721 – Frydeligt med jubelkor
Meddelelser
Udgangsmusik