09. april 2020 - 18:00 > Solrød Strandkirke > AFLYST Skærtorsdags gudstjenste med spisning ved Leif EllerbekUdskriv event

Skærtorsdag var dagen, før Jesus blev korsfæstet, og han spiste den sidste nadver sammen med sine disciple. Ved denne gudstjeneste smelter måltid og gudstjeneste sammen, og vi spiser påskemåltidet, som består af lam, salat og kartofler, sammen ved langborde i kirkerummet.