02. august 2020 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Gudstjeneste ved Carsten Mølgaard HansenUdskriv event

Bedeslag
Indgangsmusik
Dagens tema
1. salme: DDS 320 – Midt iblandt os er Guds rige
Hilsen (m/korsvar)
Bøn
Bibellæsning: 1 Joh 4,1-6
2. salme: DDS 414 – Den Mægtige finder vi ikke
Evangelielæsning: Matt 7,22-29
Trosbekendelsen
Prædiken
Apostolsk velsignelse
3. salme: DDS 15 – Op, al den ting, som Gud har gjort
Kirkebøn
Fadervor
Velsignelsen (m/korsvar)
4. salme: Tillægget 901 – Tak, Gud, for denne lyse morgen
Meddelelser
Udgangsmusik