• 11-02-2016 17:00
  Hundige Kirke

  Provstiudvalgsmøde i Hundige kirke

 • 12-02-2016 13:00
  Solrød Strandkirke

  Bisættelse ved Leif Ellebek

 • 13-02-2016 12:00
  Solrød Kirke

  Dåbsgudstjeneste ved Charlotte Gravesen

 • 18-02-2016 18:00
  Solrød Strandkirke

  Menighedsrådsmøde

 • 19-02-2016 17:00
  Solrød Strandkirke

  Minikonfirmand afslutningsandagt

 • 20-02-2016 12:00
  Solrød Kirke

  Dåbsgudstjeneste ved Louise Lysholm

 • 21-02-2016 11:00
  Solrød Strandkirke

  Gudstjeneste ved Louise Lysholm

 • 27-02-2016 12:00
  Solrød Kirke

  Dåbsgudstjeneste ved Leif Ellerbek

 • 28-02-2016 11:00
  Solrød Strandkirke

  Gudstjeneste ved Leif Ellerbek

 • 01-03-2016 14:00
  Solrød Strandkirke

  Tirsdagscaféen sangeftermiddag

Tirsdagscafe: Foredrag "Mit liv på det kongelige teater"

Kom og hør om store og små øjeblikke i løbet af 25 år på det kongelige teater. Anne Grethe Lassen fortæller om sit spændende arbejdsliv men mest om Ebbe Rode. Det er tirsdag den 16. februar kl. 14 i Solrød Strandkirke.

 

 

Den 6. marts kl. 11 i Solrød Strandkirke holder vi en gudstjeneste, hvor orglet er byttet ud med flygel og desuden medvirker både en saxofonist og en bassist. Vi kalder det `en svingende gudstjeneste` og glæder os til at synge salmerne til jazzede toner. Efter gudstjenesten er der mere musik og frokost i konfirmandstuerne. Kom og sving med.

Skærtorsdag var dagen inden Jesus blev korsfæstet. Denne dag tog Jesus derfor afsked med sine disciple ved den sidste nadver.
I Solrød Strandkirke holder vi derfor en særlig aftengudstjeneste, hvor gudstjenesten vil foregå rundt om et langbord med mad undervejs. 
Det er torsdag den 24. marts kl. 18.00 i Solrød Strandkirke ved Louise Lysholm.

Langfredag er dagen hvor Jesus blev taget til fange og dømt til døden.
Stemningen langfredag i kirken er stille og eftertænksom. Der er ingen blomster på alteret og ingen lys tændt. Det er fredag den 25. marts kl. 11 i Solrød Strandkirke ved Louise Lysholm


Det er påskemorgen og Jesus er opstået!
Det er helt særligt at være i kirken påskemorgen. Kom og vær med. Se påskeliljerne, hør påskeevangeliet, syng påskesalmerne. Carlo (den unge trompetist fra juleaften J) spiller på trompet. Det er for at understrege glæden, at det umulige er muligt for Gud.
Påskemorgen er den 27. marts kl 9.30 i Solrød Kirke og kl. 11.00 i Solrød Strandkirke ved Charlotte Gravesen